Hur jag definierar hälsa

Skriven den 23 maj 2015 av Cecilia Smeby

Hur jag definierar hälsa.

Livet ska kännas värt att leva, kännas värdigt och meningsfullt.

En person som har god fysisk hälsa men ändå saknar lust och mening i sitt liv kan inte sägas ha god hälsa.

När det gäller WHO:s definition är det nog många som faller utanför ramen vad gäller hälsa. Jag har någon gång läst att psykoanalytikern och författaren Mikael Enckell definierar hälsa så här: ”Ett labilt jämviktsläge med dålig prognos”. Med tanke på att det nog för de flesta går lite upp och ner, både vad gäller fysik och humör, så kanske det stämmer. Dålig prognos låter ju inget vidare men man får väl se det som en långtidsprognos.

När jag läste Basmedicin nämnde min lärare i förbifarten KASAM och när jag fick tid kollade jag upp det lite mer. KASAM blev något jag tog till mig. Det var så här.
En man som hette Antonovsky forskade kring människor som aldrig blev sjuka. Han studerade om det fanns speciella egenskaper hos de människor som klarat sig igenom koncentrationsläger och kom fram till något som han kallade KASAM (känsla av sammanhang). Dessa personer upplever sig aldrig som offer för omständigheterna utan ser en mening med livet. De upplever att de har livet i sin hand och att det finns möjligheter. Detta, enligt Antonovsky, kännetecknar personer som aldrig är sjuka. Det har också gjorts studier på råttor som visar vilken negativ verkan hjälplöshet och inträngdhet har på hälsan.

Självklart kan sjukdom och skada göra att livet känns mindre värdigt men min övertygelse är att det är livsviktigt hur vi tänker.

Kommentarer inaktiverade.