En gång gör nytta

Skriven den 19 augusti 2011 av Cecilia Smeby

På Kroppsterapeuterna.se läste jag om en amerikansk studie av massageterapi.
Syftet var att undersöka om klassisk massage kunde ge någon neuroendokrin eller immunologisk påverkan efter bara ett besök (45 min).
Resultatet visade på mätbara biologiska effekter, bl.a förhöjda värden av lymfocyter i serum och tydligt minskade värden för vasopressin (AVP) samt något minskade värden för kortisol. Författarna menar att om man kan få liknande resultat vid ett annat mättillfälle skulle massage kunna ha betydelse vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna tillstånd. Om du vill läsa mer om denna studie, som är prelimninär, kan du klicka på länken nedan.

A Preliminary Study of the Effects of a Single Session of Swedish Massage on Hypothalamic–Pituitary–Adrenal and Immune Function in Normal Individuals

Detta alltså förutom övriga positiva effekter av massage, varav några är angivna på startsidan.

Kommentarer inaktiverade.