Kinesiotejpning

Kinesiotejp förkortar läknings- och rehabiliteringstiden vid skador samt lindrar smärta. Den har därför blivit mycket populär inom idrottsvärlden men används med fördel även utanför idrotten.
Förutom ökad blodcirkulation ger den också ett förbättrat lymfflöde vilket minskar svullnad. Vid behov/önskemål kompletterar jag mina lymfmassagebehandlingar med kinesiotape, vilket brukar upplevas väldigt positivt.

Det var kiropraktorn Doktor Kenzo Kase som utvecklade kinesiologtejpen i Japan 1979. Tejpens egenskaper liknar hudens när det gäller flexibilitet och tjocklek, den är tillverkad i bomull vilket innebär att huden kan andas även när tejpen är applicerad. Den finns i olika bredder, färger och längder och det är dess struktur (den är lite vågig) som gör att den fungerar, den innehåller alltså ingen medicin eller liknande. Det som händer är att den lyfter upp huden lite grann och på så sätt ökar lymfcirkulationen och läkning underlättas.
Det går bra att duscha även om man är tejpad.
Efter fem dygn tas tejpen försiktigt bort och vid behov appliceras ny tejp.

Kinesiologitejpen har inga biverkningar men om den kliar ska den tas bort. I sällsynta fall orsakar klistret hudirritationer.

Det här händer när du har blivit tejpad:

  • Muskelfascian (den bindvävshinna som omger en muskel) lyfts vilket gör att vävnadsvätska och blod under huden lättare kan transporteras bort vid tex inflammation och ödem. Både lymf- och blodcirkulationen ökar.
  • Det sensoriska nervsystemet  stimuleras vilket gör att rörelser både kan underlättas och förhindras.
  • Vid en nervinklämning kan smärtan minskas
  • Vid en subluxation (en led som ”hoppat ur led”) hjälper tejpen fascia och muskler att återfå sin funktion genom att minska muskelspänningen runt leden.
  • Hudens mekanoreceptorer stimuleras och aktiverar nervimpulser vid mekaniskt tryck mot huden såsom beröring, tryck, vibration och sträckning vilket är viktigt ur rehabliliteringsperspektiv.
  • Rehabiliterar 24 timmar per dygn.

Klicka här för att komma till Rehabtape där du kan läsa mer.