Behandlingar

Under mina år som massageterapeut (sedan 1999) har jag vidareutbildat mig inom ett flertal områden.

Jag har dock valt att specialisera mig på lymfflödesmassage men ger även fibromassage och taktil behandling.

Boka tid


Lymfflödesmassage/Manuellt lymfdränage

Syftar till att skapa/upprätthålla en god lymftransport vilket är viktigt för ett bra immunförsvar och en god hälsa.

Lymfmassagen hjälper bland annat till att:

  • Avlägsna slaggprodukter, överflödig vätska, gifter, bakterier och främmande ämnen från vävnaden.
  • Öka lymfkärlens pumptakt och lösa upp bindväv och fettväv som bildats i svullnaden.
  • Bidra till att nya lymfkärl stimuleras att växa in i skadad vävnad.
  • Lindra stress
  • Höja immunförsvaret
  • Läka skador från t ex operationer och ödem fortare
  • Minimera ärrbildning

Läs mer

Egenvård

Lymfsystemet har inget eget hjärta utan är framförallt beroende av diafragmans rörelser. Diafragman är lymfsystemets huvudpump och är beroende av vår andning.
När vi andas in är det meningen att diafragman ska röra sig neråt (magen går ut) och när vi andas ut ska diafragman röra sid uppåt (magen går in). Diafragmans rörelse skapar då ett undertryck som får lymfsystemet att börja jobba, som länspumpen i en båt (lymfsystemet är ett sugande system).

Hur andas vi när vi är stressade?

Läs mer

Taktil behandling

Taktil behandling är en mjuk och omslutande massage som består av strykningar och tryck. Den används för att skapa välbefinnande samt reducera oro, stress och smärta.

Huden är kroppens största känselorgan och det är beröringssinnet, det taktila sinnet, som framförallt är förknippat med huden.
Vid beröring frisätts oxytocin, kroppens eget lugn och ro-hormon och en signalsubstans i hjärnan, vilket bland annat leder till en sänkning av blodtrycket, minskad halt av stresshormoner och ökad tolerans för smärta.

Läs mer

Fibromassage

Fibromassage är en form av massage som är utvecklad för att i första hand hjälpa personer som drabbats av fibromyalgi.

Läs mer

Kinesiotejpning

Kinesiotejp förkortar läknings- och rehabiliteringstiden vid skador samt lindrar smärta. Den har därför blivit mycket populär inom idrottsvärlden men används med fördel även utanför idrotten.
Förutom ökad blodcirkulation ger den också ett förbättrat lymfflöde vilket minskar svullnad. Vid behov/önskemål kompletterar jag mina lymfmassagebehandlingar med kinesiotape, vilket brukar upplevas väldigt positivt.
Läs mer